افراد مشهوری که برآمدگی های نوزاد را در نمایش های جوایز نشان داده اند


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/celebs-w،ve-revealed-baby-،ps-at-award-s،ws/

«امشب می‌خواهم روی پاهایت بایستی. می‌خواهم عشقی را که در درون من رشد می‌کند، احساس کنید.

را اسطوره آمریکایی او در سال 2020 فاش کرد که آلوم در ابتدا فکر نمی کرد که با بچه ها در خانه خوب رفتار کند. مایک و کری: خدا و کشور سلسله.

بازیگر زن هرگز او را نشان نمی دهد و جان کرازینسکیچهره دختران ،ل و ویولت، در حالی که برنده گرمی فقط گهگاه اطلاعاتی درباره او و جی زیدختر بلو آیوی و دوقلوهای سر و رومی.

در حالی که این زوج اغلب نقاط عطف پسران خود را از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، بلانت و بیانسه به ،ه خود تصمیم گرفته اند زندگی خانوادگی خود را از فالوورهای خود خصوصی تر نگه دارند.