افراد مشهوری که قرار ملاقات داشتند، NDA را امضا می کنند

دو سال قبل، هارلو فاش کرد که واداشتن شرکای بالقوه‌اش برای امضای NDA «یک چیز واقعی» است.

NDA قبل از PDA! ستاره ها دوست دارند ریون-سیمونه، جک هارلو و تعداد بیشتری اعتراف کرده‌اند که تاریخ‌های احتمالی خود را به امضای توافقنامه عدم افشای اطلاعات وادار کرده‌اند.

این خواننده رپ توضیح داد که از دوستان زنش می خواهد که “فقط برای وقت گذر،” یک NDA امضا کنند.


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/celebrities-w،-had-their-dates-sign-ndas/

“مدتی طول کشید تا سرم را دور آن بپیچم زیرا بسیار غیرشخصی است، اما شخصی در موقعیت ما باید این کار را انجام دهد.” دختران چیتا ستاره درباره ایده گرفتن یک شریک برای امضای NDA توضیح داد پاد،ت “Howie Mandel Does Stuff”.. سیمونه فاش کرد که او معمولاً «قبل از فرا رسیدن زمان شیطان» درخواست امضا می‌کرد.