امی روباخ از GMA3، جدول زمانی روابط تی جی هولمزمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/gma3s-amy-robach-t-j-،lmes-relation،p-timeline/