بازیگران «آن نمایش دهه 70»: الان کجا هستند؟

به پایین اسکرول کنید تا ببینید که بازیگران از زمان پایان سریال چه کار کرده اند!
منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/that-70s-s،w-cast-where-are-they-now/