با نسل بعدی در عکس ها آشنا شوید

شخصیت TLC نوشت: “لورن، تو روحیه ای مثبت و حیات بخش هستی، حتی در سختی های بزرگ و رنج بسیار زیاد.” نمی‌دانم چگونه می‌تو، در چنین آزمایشی غمگین شوی، و در عین حال آنقدر متفکر باشی که بگوییم: «جس، اگر زم، احساس بیماری یا خستگی شدید و نیاز به کمک داشتید، از ارسال پیامک یا تماس دریغ نکنید. “”

همانطور که خواهر و برادر بزرگتر به رشد خانواده خود ادامه می دهند، ما نگاهی به تمام نوزادان خانواده دوگار می اندازیم!


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/duggar-family-meet-the-next-generation/

جیل، جسا، جینگر، جوی آنا، جوزف، جان دیوید و جوزیا از آن زمان تاکنون خانواده‌های خود را تشکیل داده‌اند.

جسا با انتشار پستی در اینستاگرام در اوا، همان ماه، غم از دست دادن را متاسف کرد و فاش کرد که او و خواهر شوهرش تاریخ زایمان مش،ی را به اشتراک گذاشته بودند.

این جفت در اوا، همان ماه در حالی که به ،وان والدین جدید وارد زندگی خود شدند، بر روی دختر بچه خود فرود آمدند. ما از خداوند به خاطر نعمت شیرین خود بسیار سپاسگزاریم! آنها گفتند ما. او قبلاً شادی زیادی را در زندگی ما به ارمغان آورده است. ما شیفته لبخندهای دوست داشتنی او هستیم. تصور زندگی بدون او سخت است!»

جوزایا و لورن در نوامبر 2019 به اولین فرزندشان، دختر بلا، خوش آمد گفتند. آنها به طور انحصاری گفتند ما هفتگی به هنگام. او قطعاً به نام خود که به م،ی “معجزه زیبا” است، عمل کرده است. امروز ما در صلاح خدا غوطه وریم!»

این مرد بومی جورجیا در آن زمان در بی،ه‌ای گفت: «چند ماه پیش متوجه شدیم که منتظر هستیم، اما ناگهان نوزاد خود را از دست دادیم.