ببینید ستاره ها چه می پوشیدند

به پایین بروید تا ببینید ستاره‌ها در شام قبل از اسکار Chanel و Charles Finch چه لباسی پوشیده‌اند:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/chanel-and-charles-finch-red-carpet-see-what-the-stars-wore/