بزرگترین اعترافات بازیگران “Tell Me Lies” در مورد صحنه های بخارمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/tell-me-lies-casts-biggest-confessions-about-the-،-scenes/