بهترین جملات هدر رائه ال موسا در مورد مادری، والدین

تارک افزود: «کلید این است که بچه ها را در اولویت قرار دهیم. احساسات یا عواطف ما اهمیتی ندارند، اما حقیقت این است که همه ما به طرز فوق العاده ای با هم کنار آمده ایم. خنده‌دار است، حالا ما مقابل بچه‌ها قرار می‌گیریم چون نمی‌دانند ما حرف می‌زنیم، بنابراین مثل این است که “هی، داشتم با مادرت صحبت می‌کردم، شنیدم چه کار کردی.”


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/heather-rae-el-moussas-best-quotes-about-mother،od-parenting/