بهترین جملات هدر رائه ال موسا در مورد مادری، والدین

فصل بعدی زندگی او! هدر رائه ال موسی (نام خواهر یانگ) اغلب در مورد ناتنی شدن و مادر شدن صحبت کرده است.

برای نقل قول های صریح هدر در مورد مادر شدن به پایین بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/heather-rae-el-moussas-best-quotes-about-mother،od-parenting/

پیش از تولد فرزندشان، کارشناسان املاک و مستغلات به رویکرد والدگری مش، خود با هال پرداختند.