بهترین جملات کیم کارداشیان در مورد مادر شدن

علاوه بر باز ، در مورد عوارض زایمان و سفر رحم جایگزین، او خانه عروسک نویسنده با طرفداران خود در مورد آزمایشات و مصائب مادری نیز صادق بوده است.

به گا،ی زیر نگاهی بیندازید تا بهترین نقل قول های او در مورد تربیت بچه ها را ببینید.


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/kim-karda،ans-greatest-quotes-about-mother،od/