بهترین لباس های ورساچه در نیکول کیدمن، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/golden-globes-style-best-versace-dresses-on-nicole-kidman-more/