تراویس اسکات، 50 سنت در آرت بازل باش بخوان، کارداشیان ها در آن شرکت می کنندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/travis-scott-50-cent-sing-at-art-basel-bash-karda،ans-attend/