جاشوا جکسون، کوری بوکر، بیشتر


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/rosario-dawsons-dating-history-joshua-jackson-cory-booker-more/

“کوری، تو همچنان هر روز به من الهام می‌گیری دردویل آلوم در آن زمان توییت کرد. در این سفر شما و تیم قابل توجهتان بهترین ها را در ما نشان داده اید و می دانم که به این کار ادامه خواهید داد. متش،. میبینمت. دوستت دارم.”