جدول زمانی رابطه امیلی راتایکوفسکی و پیت دیویدسونمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/emily-ratajkowski-and-pete-davidsons-relation،p-timeline/