جدول زمانی رابطه ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ: عکس

الیزابت 8 ساله در سال 1934 با فیلیپ ملاقات کرد و در عروسی پرنسس مارینا و پرنس جورج شرکت کرد. پنج سال بعد، این زوج در سن 13 و 18 سالگی در حالی که در کالج سلطنتی نیروی دریایی در دارتموث بودند، دوباره به هم متصل شدند. برخورد دوم آنها جایی است که آنها عاشق شدند و شروع به تبادل نامه ،د.

مورخ بریت،ایی ادامه داد: «این یک رابطه بسیار همزیست و یک شراکت بسیار محکم است، البته با این ملاقات‌های اولیه، این مکاتبات اولیه – که تبدیل به یک دوستی، که تبدیل به محبت و عشق شد، شروع شد.»

ج، زم، زیر را ببینید تا عاشقانه اولیه، نامزدی و عروسی و فراز و نشیب های ازدواجشان را دوباره زنده کنید.


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/queen-elizabeth-and-prince-philip-relation،p-timeline-p،tos/