جدول زمانی رابطه چارلی شین و دنیس ریچاردز: عکس

در گا،ی زیر رابطه شین و ریچاردز را قبل، حین و بعد از ازدواجشان زنده کنید.


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/charlie-sheen-denise-richards-their-odd-romance-2012266/

“تو آنها را از چیزهای زیادی محافظت کردی.” آرون فیپرزشوهر جدید ریچاردز به او گفت. “تو بهترین کار ممکن را انجام دادی.”

بیش از یک دهه پس از گفتن «نمی‌گویم»، همسران سابق چارلی شین و دنیز ریچاردز هنوز در مدار یکدیگر هستند.