جدول زمانی رابطه کریس مارتین و داکوتا جانسون

برای نگاهی به داستان عشق طوف، مارتین و جانسون به پیمایش ادامه دهید!


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/chris-martin-and-dakota-johnsons-relation،p-timeline/

بسیاری از رابطه آنها مخفی نگه داشته شد، اما خواننده “Fix You” و اهل تگزاس در تابستان 2019 به مشکلی دست یافتند. در آن زمان، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه مارتین در PDA بسته بندی کرده است. دوآ لیپا در جشنواره گ،تونبری در بریت،ا، گمانه زنی هایی مبنی بر جدایی او و جانسون ایجاد شد. (یکی از نمایندگان مارتین بعداً وقوع بوسه را انکار کرد.)