جدول زمانی روابط آنها


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/kelly-ripa-and-mark-consuelos-a-timeline-of-their-relation،p/

را زندگی با کلی و رایان میزبان و ریوردیل رابطه این بازیگر از زم، که برای اولین بار در حالی که کنسئولوس برای نقش متئو سانتوس می خواند، که در نهایت به عشق هیلی وان، شخصیت ریپا تبدیل می شود، تغییری نکرده است.

خوشبختانه، ریپا هفته‌ها قبل یک لباس 199 دلاری گرفت که فقط در کمد او آویزان بود و منتظر من،ت عالی بود. من آن را به ،وان لباس عروس ن،یدم. من فقط آن را ،یدم زیرا واقعاً زیبا بود، و می‌خواستم از فروش انبار بارنیز چیزی ب،م.