جنیفر آنیستون، ستارگان بیشتر تعطیلات را با حیوانات خانگی جشن می گیرند: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/jennifer-aniston-more-stars-cele،te-،lidays-with-pets-p،tos/