جنیفر گارنر، دختر ویولت در شام دولتی کاخ سفید شرکت کردند

ویولت – که روز پنجشنبه 17 ساله شد – در لباس کارولینا هررا با طرحی به شکل قلب درخشید. او مانند مادرش یک کیف مشکی در دست داشت و این ظاهر را با پاشنه های نوک تیز ست کرد.

برای دیدن نمایی از ویولت و مادرش در شام ،تی رئیس جمهور بایدن به پایین صفحه بروید: