جیمی کیمل، آلبوم خانوادگی مولی مک‌نیرنی: عکس‌هامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/jimmy-kimmel-molly-mcnearneys-family-al،-p،tos/