داکوتا جانسون، ستارگان بیشتری شرکت می کنند

را اقناع این هنرپیشه بار دیگر برای این من،ت لباس گوچی را به تن کرد و شلوار چرمی کمر بلند، تاپ ژولیده و کت مشکی توید را انتخاب کرد.

برای دیدن برخی از بهترین نماها – و لحظات پشت صحنه – از جشنواره فیلم ساندنس 2023 به پایین بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/sundance-film-festival-2023-dakota-johnson-more-stars-attend/