دروغ های توری برای جلب توجه، جیل و کیرا بر سر رومئو با هم می جنگند

«آیا دیگران آنچه را که من می بینم، می بینند؟ جیل از دوربین ها پرسید چون احساس می کنم دیوانه هستم.

لیسانس در بهشت در روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 8 بعد از ظهر به وقت شرقی ABC پخش می شود. برای جزئیات بیشتر در مورد زوج هایی که بعد از پخش فصل تشکیل می شوند، ورق بزنید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/bip-lace-lies-for-attention-jill-and-kira-fight-over-romeo/