در داخل کورتنی کارداشیان، تراویس بارکر در حال بوسیدن زبان در مت گالامنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/inside-kourtney-karda،an-travis-barkers-tongue-kissing-at-met-gala/