ریحانا، ASAP Rocky در نیویورک قدم زدن قبل از طلوع خورشید: عکس‌ها

این یک گردش نادر برای این دو بود، که از زم، که خواننده “اسم من چیست” پسر خود را در بهار به دنیا آورد، رابطه خود را کم رنگ نگه داشته اند. اولین حضور علنی ریحانا برای حمایت از معشوقه‌اش بود که در سال 2019 با او رابطه برقرار کرد.

این دو در حالی که از پارک به سمت یک ماشین منتظر می رفتند، توسط محافظان امنیتی همراهی می شدند.

برای دیدن ع،‌هایی از قدم زدن قبل از طلوع خورشید به پایین بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/rihanna-asap-rocky-take-pre-sunrise-walk-in-nyc-p،tos/