زندگی نماد بازی نمایش در عکس هامنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/bob-barker-through-the-years-the-game-s،w-icons-life-in-p،tos/