ستارگانی که فراموش کردید در جهان «جنگ ستارگان» بودند: عکس

“برای اینکه در آ،ین بازی خود باشد [project]، در این فیلم یا از طریق فیلم های استفاده نشده، [it] دیدنش خیلی احساسی بود” ریچارد ای. گرانت، که در این فیلم نقش آفرینی کرد، به طور اختصاصی گفت ما هفتگی در دسامبر 2019. «به طور یکپارچه انجام شده است. شما نمی د،د که این فیلم به طور خاص برای این فیلم فیلمبرداری نشده است.

شاهزاده و، و دوک سا،، به ،ه خود، هر دو مخفیانه صحنه کوتاهی را در جنگ ستارگان: آ،ین جدای به ،وان طوفان‌بازان در حالی که این صحنه در نهایت قبل از اکران فیلم در سینما قطع شد، این کلیپ بعداً سال‌ها بعد در یک برش طول، خبرساز شد.

به پیمایش ادامه دهید تا ببینید کدام ستاره‌ها سریعاً در سراسر جهان ظاهر شده‌اند جنگ ستارگان حق امتیاز:


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/stars-you-forgot-were-in-the-star-wars-universe-p،tos/