ستارگان باردار برجستگی های نوزاد را در گلدن گلوب نشان می دهند: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/pregnant-stars-s،w-baby-،ps-at-golden-globes-pics/