ستارگان تلویزیون واقعیت که در مورد تنوع صحبت می کنند: ریچل لیندسی، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/reality-tv-stars-speaking-out-about-diversity-rachel-lindsay-more/