ستارگان فیلم پیش درآمد «بازی های گرسنگی» رئیس جمهور اسنو: چه باید بدانیم

باشد که شانس همیشه به نفع او باشد. رئیس جمهور اسنو شرور بدنام است بازی های گرسنگی طرفداران عاشق متنفر شدن هستند – و او در شرف ساختن فیلم داست، خودش است.

“این بسیار لذت بخش است که دوباره با هم متحد شویم [،ucer] نینا [Jacobson]، [director] فرانسیس [Lawrence] و [screenwriter] مایکل [Arndt] کالینز در بی،ه سال 2020 خود اضافه کرد تا رمان را با صفحه نمایش تطبیق دهد و آنها را بار دیگر استعدادهای چشمگیر خود را با دنیای پانم به اشتراک بگذارد. من مشتاقانه منتظر همکاری با آنها و همه در Lionsgate هستم تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها به تئاترهای سراسر جهان.”


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/،ger-games-prequel-movie-stars-president-snow-what-to-know/