سلبریتی هایی که به ستاره های دیگر هدایای عجیب و غریب داده اند: دریک، بیشترمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/celebrities-w،ve-given-other-stars-weird-gifts-drake-more/