سنگ قبر ملکه الیزابت دوم فاش شد: عکس محل قبر

پس از مرگ ملکه، خانواده سلطنتی در اوایل این ماه تایید ،د که تابوت او با دوک فقید ادینبورگ “با هم دفن خواهد شد”.

“امروز ع،ی از سنگ دفتر منتشر شد که اکنون در کلیسای یادبود پادشاه جورج ششم پس از تشییع جنازه ملکه الیزابت نصب شده است” در روز شنبه 24 سپتامبر، اینستاگرام پست در اکانت خانواده سلطنتی خوانده شود. کلیسای کوچک یادبود پادشاه جورج ششم در داخل دیوارهای کلیسای کوچک سنت جورج، ویندزور قرار دارد.

مکان استراحت نهایی ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ با لجر جدید مشخص شده است: ع، را ببینید
با حسن نیت از خانواده سلطنتی/اینستاگرام
پس از مرگ خود الیزابت در اوایل این ماه، کاخ باکینگهام اعلام کرد که تابوت شاهزاده همسر فقید را جابجا خواهد کرد تا او پس از مراسم خا،پاری خود با همسرش ملحق شود. پادشاه فقید – که پسر ارشد پادشاه چار، سوم جانشین او شد – در روز دوشنبه، 19 سپتامبر، در مراسم تدفین ایالتی به خاک سپرده شد. اعضای خانواده سلطنتی و مقامات بلندپایه بازدیدکننده طی مراسم یادبودی در کلیسای وست مینستر لندن و مراسمی در کلیسای سنت جورج در ویندزور ،ستان، خداحافظی ،د.

پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، نام او به سنگ قبر خانواده اش اضافه شده است.

روز پنجشنبه، جهان یک رهبر فوق‌العاده را از دست داد که تعهدش به کشور، قلمروها و کشورهای مش، المنافع مطلق بود.» شاهزاده ویلیام در بی،ه ای در 10 سپتامبر که از طریق حساب رسمی اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته شد، نوشت. اما من یک مادربزرگ را از دست دادم. و در حالی که از دست دادن او را غمگین خواهم کرد، همچنین بسیار سپاسگزارم. من در دهه پنجم زندگی ام از ،د و اطمینان ملکه بهره برده ام. همسرم بیست سال از راهنمایی و حمایت او بوده است. سه فرزند من باید تعطیلات را با او بگذرانند و خاطراتی بسازند که تمام عمرشان باقی بماند.”
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/queen-elizabeth-iis-tombstone-revealed-grave-site-p،to/

دفتر قبر، که توسط چندین تاج گل احاطه شده است، در کنار یکی به احترام مرگ شاهزاده مارگارت قرار دارد. خواهر فقید ملکه که در سال 2002 درگذشت، سوزانده شد و خا،تر او در کلیسای یادبود به خاک سپرده شد.

پس از درگذشت ملکه، اعضای خانواده او در مورد غم از دست دادن نایب السلطنه محبوب صریح بوده اند.

فیلیپ، به ،ه خود، یک سال قبل از پیری درگذشت. خانواده او – از جمله حاکم طول، مدت، چهار فرزند و هشت نوه آنها – در آن زمان در یک مراسم تشییع جنازه صمیمی در قلعه ویندزور شرکت ،د. برنامه‌های یادبود در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و به این م،ی بود که او تشییع جنازه ،تی نداشت. تابوت فیلیپ در نهایت بدون هیاهوی مراسم تعهد الیزابت به طاق سلطنتی در محوطه کلیسای کوچک فرود آمد.

مراسم تدفین خصوصی بعد از ظهر همان روز انجام شد که توسط رئیس دانشگاه ویندزور و با حضور عزیزان وی بدون حضور دوربین انجام شد.

در ع،، نام ملکه فقید – که در 8 سپتامبر در سن 96 سالگی درگذشت – بر روی سنگ قبر بالای همسرش، شاهزاده فیلیپ، که در آوریل 2021 در سن 99 سالگی درگذشت، حک شده است. همچنین نام پدر و مادر الیزابت: جورج ششم و الیزابت، که در کلیسای سنت جورج نیز به خاک سپرده شده اند.