شپ رز از ترس خیانت تیلور گذشت

من نمی خواهم کاری انجام دهم، اما شاید این وکیل در من باشد [that wants to keep it cordial]کریگ در مورد تمایل خود به گذراندن وقت با نائومی در خارج از یک محیط گروهی به پیج گفت. با این حال پیج او را بست و گفت: «ایتالیایی که در من بود به شما می‌گوید «نه».


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/southern-charm-recap-shep-rose-is-over-taylors-infidelity-fears/