شیرین ترین لحظات جو بایدن با بچه ها، نوه ها: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/joe-bidens-sweetest-moments-with-kids-grandkids-pics/