لحظه های خانوادگی ترزا، جو جودیس در تربیت 4 دختر: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/teresa-giudice-and-joe-giudices-family-moments-while-raising-4-daughters-over-the-years-pics/