مایکل بی جردن را به سبک Dapper Evolution: Photos ببینید

برای مت گالا 2018، جردن برای انتخاب سبک خود از رنگ سفید استفاده کرد. او هیکل خوش اندام خود را در یک کت و شلوار راه راه آبی سرمه ای به نمایش گذاشت که آن را با یک صلیب الماس دیوید یورمن تزئین کرد.

برای دیدن بهترین لحظات مد جردن در تمام دوران به پیمایش ادامه دهید:


منبع: https://www.usmagazine.com/stylish/pictures/see-michael-b-jordans-dapper-style-evolution-p،tos/