مایکل جی فاکس، جدول زمانی روابط همسر تریسی پولن


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/michael-j-fox-wife-t،-pollans-relation،p-timeline/

نماد دهه 1980 در مقاله ای که برای او نوشته شده بود، چرخشی بازیگوش به جنون و جنجالی که عروسی او در سال 1988 را احاطه کرده بود. درخواست کنید. فا، یک سال پس از ازدواج نوشت: “من تابستان گذشته ازدواج کردم و نقدها وحشتناک بود.” «حالا، من معمولاً می‌توانم از پس نقدهای بدی بر بیایم – شما کارتان را بیرون می‌دهید و هر ،ی می‌تواند ع،ش را بگیرد. اما من و تریسی هرگز ازدواجمان را به ،وان بخشی از آثارمان تصور نکرده بودیم.