مرگ ملکه الیزابت دوم: واکنش اعضای خانواده سلطنتی

چند روز پس از مراسم، کاخ باکینگهام اعلام کرد که تیم پزشکی اعلیحضرت او را تحت “نظارت” در میان رو به زوال سلامتی او قرار داده است. شاهزاده ویلیام، پرنس چار،، دوشس کامیلاو هری همگی به Balm،، اسکاتلند سفر ،د تا در 8 سپتامبر با پادشاه باشند.

الیزابت که طول،‌ترین سلطنت در تاریخ بریت،ا بود، طبق سنت هشت روز برای مرگ همسرش عزاداری کرد، اما در 13 آوریل 2021 به مدت کوتاهی به کار بازگشت تا میزبان مراسم بازنشستگی ،د چمبرلین سابقش باشد. ارل پیل. او تا زمان تشییع جنازه دوک ادینبورگ در 17 آوریل دیگر در ملاء عام بیرون نیامد.

به پایین بروید تا ببینید خانواده سلطنتی چگونه ملکه فقید را گرامی داشتند:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/queen-elizabeth-ii-dead-royal-family-members-react/