ملانی مارتین، نامزد سابق آرون کارتر: 5 نکته که باید بدانیدمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/aaron-carters-ex-fiancee-melanie-martin-5-things-to-know/