مگان مارکل، شیرین ترین جملات سرنا ویلیامز در مورد دوستی آنهامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/meghan-markle-serena-williams-sweetest-quotes-about-their-friend،p/