مگان مک کین اولین عکس از شبدر نوزاد را به اشتراک می گذاردمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/meghan-mccain-shares-1st-p،tos-of-baby-girl-clover/