نتایج حذفی نیمه نهایی را ببینیدمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/dancing-with-the-stars-see-the-semifinals-elimination-results/