نقل قول های آل روکر در مورد سلامتی او در طول سال هامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/al-rokers-quotes-about-his-health-through-the-years/