نقل قول های شاهزاده هری، مگان مارکل در مورد دختر لیلیبتمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/prince-harry-meghan-markles-quotes-about-daughter-lilibet/