نقل قول های صادقانه ریچل بیلسون در مورد همکاری با آدام برودی سابق


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/rachel-bilsons-candid-quotes-about-working-with-ex-adam-brody/

خارج از صفحه نمایش، بیلسون و برودی به مدت سه سال با هم قرار گرفتند و پیش از پایان فصل پای، سریال، آن را ، ،د. را هارت دی،ی زاج پس از آن تاریخ هایدن کریستنسن به مدت 10 سال روشن و خاموش می شود قبل از اینکه در سال 2017 برای همیشه از هم جدا شوند. همسر سابق دختر بریار رز.

سال بعد، والدین مجرد آلوم مهارت های بوسیدن بیلسون را دوچندان کرد و او را “یکی از بزرگان تمام دوران” خطاب کرد که هنگام انجام یک جلسه Ask Me Anything در Reddit در آگوست 2014 صحبت می کرد.