هایدی مونتاگ از The Hills، فیلم عاشقانه تلویزیون واقعیت اسپنسر پرت در عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/the-hills-heidi-montag-spencer-pratts-reality-tv-romance-in-p،tos/