هر آنچه جف بریجز درباره نبرد سلامتی خود گفته استمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/everything-jeff-bridges-has-said-about-his-health-battle/