هر عروسی در کشورهای لیسانس در سال 2022: جوجو فلچر، بیشتر

به پایین بروید تا ببینید کدام ستارگان Bachelor Nation امسال درگیر شدند:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/every-bachelor-nation-wedding-in-2022-jojo-fletcher-more/