همه چیز در همه جا همه به یکباره استفانی هسو: چه باید بدانیم

او با اشاره به اینکه برای ادامه کار با این زوج به لس آنجلس نقل مکان کرد، گفت: «ما عمیقاً عاشق یکدیگر شدیم. “من فکر می کنم بزرگترین چیزی است که برای آن احساس قدرد، می کنم، به خصوص با موفقیت همه چیز همه جا، این است که من موفق شده ام این کار را به سادگی با دنبال ، افرادی که دوست دارم با آنها کار کنم انجام دهم. از آنجایی که من افراد زیادی مثل خودم را ندیدم و راهی برای خودم نمی دیدم، فقط می خواستم چیزهایی را بسازم که واقعاً به آنها علاقه دارم.”

برای دانستن همه چیز در مورد هسو ورق بزنید:


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/everything-everywhere-all-at-onces-stephanie-hsu-what-to-know/