والدین مشهور از تکه‌های کدو تنبل ۲۰۲۲ با بچه‌ها دیدن می‌کنند: عکس‌ها

این سر دسته ها آلوم به امید یافتن سیب برای بردن به خانه، در باغ های ماسکر در وارویک، نیویورک سرگردان شد. او یک ضرب‌المثل و،ی را به اشتراک گذاشت که می‌گفت: «دانه‌ای که در دل سیب پنهان شده، باغی است نامرئی». در کنار تصاویری از دخترش که در حال دویدن در محوطه است.

هنگامی که برگ ها شروع به تغییر رنگ ،د، زمان آن است که به تکه کدو تنبل بروید، که دقیقاً همان چیزی است کالین بالینگر انجام داد.
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/celeb-parents-visit-2022-pumpkin-patches-with-kids-p،tos/

پسر بومی آرکانزاس در حالی که در میان کدو تنبل ها و کدوها نشسته بود، یک تی شرت جشن پوشید. تی نوشت: «آنها به من می گویند کدو تنبل». پسر بچه این ستاره رئالیتی با شورت خاکی و کفش‌های کت، بلند سفید که نواری طلایی در کناره دارد، ظاهر خود را برجسته کرد.