والدین مشهور نمایش دندان های از دست رفته کودکان، بازدید از پری دندان: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/celeb-parents-s،w-kids-missing-teeth-tooth-fairy-visits-p،tos/